Music Spotlight : นิโคติน (nicotine) - Mirrr | Isuue 163

Music Spotlight : นิโคติน (nicotine) - Mirrr | Isuue 163

Mirrr (เมอร์) วงดนตรีดูโอ้ที่มีกลิ่นอายของซาวด์ Synthesizer รวมกับเมโลดิ้ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความติดหู กับผลงานล่าสุด “นิโคติน (nicotine)”

โดย นิโคติน (nicotine) ถูกเขียนขึ้นมาจากความรู้สึกของผู้แต่ง ซึ่งหวังให้พวกคุณทุกคนได้มองเห็นอีกด้านของสารในบุหรี่ สำหรับผู้สูบ บุหรี่ถูกใช้เพื่อผ่อนคลายความเครียดและเยียวยาจิตใจในชั่วขณะหนึ่ง แต่ถ้าถูกใช้ในปริมาณมากก็จะสามารถทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย 

ซึ่งผู้แต่งได้นำโทษของการสูบบุหรี่มาเปรียบเทียบกับเรื่องความรัก รูปแบบความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งพึ่งพาอีกฝ่ายเพื่อเยียวยาเพียงชั่วคราว ฝ่ายเยียวยาแม้จะรู้สึกดีทุกครั้งที่อีกฝ่ายมาหา แต่มันก็เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทำร้ายความรู้สึกเราได้เช่นกัน ไม่ต่างจากสารนิโคตินในบุหรี่ ทำให้รู้สึกดี แต่มันก็มีโทษต่อเราได้เช่นกัน 


Mirrr // นิโคติน (nicotine) | (Official Music Video)

 

Music Spotlight : นิโคติน (nicotine) - Mirrr | Isuue 163