Liver  Detoxification  Process

Liver Detoxification Process

เรื่องของตับที่ทำงานผิดปกติ ก็มาจากเซลล์ที่ทำงานผิดปกติ และถ้าจะสรุปสาเหตุหลัก ๆ ของโรคที่ทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติ ให้เหลือย่อที่สุด จะเหลือแค่ 2 สาเหตุ คือ

1. เซลล์ได้รับสารอาหารไม่ครบ หรือเกิดภาวะขาดสารอาหารบางอย่าง 

2. เซลล์ได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมมากเกินไป
ในที่นี้หมอจะพูดเฉพาะสาเหตุที่ 2 คือ การที่ร่างกายได้รับสารพิษมากเกินไป ปกติร่างกายมีกลไกการกำจัดสารพิษอยู่แล้ว โดยกำจัดผ่าน ตับ และไต 

ไต ทำหน้าที่กำจัดสารพิษที่ละลายน้ำได้

ตับ ทำหน้าที่กำจัดสารพิษที่ละลายในไขมัน โดยขับออกมาทางท่อน้ำดี ตับยังทำหน้าที่อื่น ๆ เช่น เปลี่ยนอาหารเป็นสารอาหาร เก็บสะสมอาหาร หน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย เป็นต้น ถ้าจะมาดูเฉพาะหน้าที่การกำจัดสารพิษของตับแล้วเข้าใจมันได้ ก็จะเข้าใจการล้างพิษตับได้ไม่ยากครับ

การกำจัดสารพิษในตับ ทำผ่านกระบวนการที่ชื่อ กระบวนการล้างพิษตามธรรมชาติของตับ (Liver Detoxification Process) โดยมี 2 ระยะ คือ กลไกการกำจัดสารพิษของตับช่วงที่ 1 (Liver Detoxification Phase 1) และ กลไกการกำจัดสารพิษของตับช่วงที่ 2 (Liver Petoxification Phase 2)

Liver Detoxification Phase 1 กำจัดสารพิษโดยวิธีการเปลี่ยนสารพิษใด ๆ ให้ละลายน้ำได้ง่ายขึ้น แต่มักจะมีความเป็นพิษสูงขึ้น

Liver Detoxification Phase 2 นั้น จะรีบเปลี่ยนสารที่ได้จาก Phase 1 เป็นสารที่ยังละลายน้ำได้ดี แต่พิษลดลงมาก และจะรวมมันกับน้ำดี ขับออกมาทางท่อน้ำดี ซึ่งท่อน้ำดีนั้นออกมาจากตับและลงมาเปิดที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น และน้ำดีบางส่วนจะถูกขับออกทางลำไส้ใหญ่โดยปนออกมากับอุจจาระ

ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราดื่ม Alcohol ใน Phase 1 ตับจะทำหน้าที่เปลี่ยน Alcohol เป็น Acetaldehyde ซึ่งละลายน้ำได้ดีขึ้น แต่มีพิษสูงขึ้น และใน Phase 2 นั้น ตับจะรีบเปลี่ยน Acetaldehyde เป็น Acetate ซึ่งไม่มีพิษและขับออกจากร่างกายได้ในที่สุด

สำหรับผู้ที่ตับทำงาน Phase 2 ได้ไม่ดี จะมี Acetaldehyde คั่งอยู่ในเลือดมาก ทำให้เกิดเป็นอาการเมาค้างนั่นเอง

จากความเข้าใจตรงนี้ ถ้าเราพอจะเข้าใจแล้วว่า ร่างกายขับสารพิษออกจากร่างกายโดยอาศัยตับ ให้ขับสารพิษต่าง ๆ ผสมกับน้ำดีผ่านท่อน้ำดีลงมาในลำไส้เล็กส่วนต้น จะทำให้เราพอจะเข้าใจประโยชน์ของการล้างพิษตับได้ในระดับหนึ่ง และช่วยตอบคำถามเรื่องการล้างพิษตับว่าล้างพิษได้จริงหรือไม่ในระดับหนึ่ง

สำหรับหมอแล้ว ล้างพิษตับทำได้จริง แต่ต้องมีความรู้และเข้าใจรายละเอียดและวิธีการที่ถูกต้องจึงปลอดภัยที่สุดครับ 

ล้างพิษตับ เข้าใจได้ไม่ยาก