EDITOR’S PAGE

EDITOR’S PAGE

หากชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล แล้ววันนี้จะเป็นเช่นไร... หลายคนเปรยว่าประเทศไทย เมืองหลวงสุดแสนอมรอย่างกรุงเทพฯ มีแค่ฤดูเดียวคือฤดูร้อน ทั้งที่ในบทเรียนทางภูมิศาสตร์บันทึกไว้ว่าประเทศไทยมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว แต่ปีนี้คนกรุงเองต้องพบกับ
เสียงบ่นของเสื้อกันหนาวที่รอมาทั้งปี เพราะอยากออกมาจากตู้เสื้อผ้าเพื่อรับใช้เจ้าของ แต่ในที่สุดปีนี้ต้องหมดโอกาสไปแล้ว อย่าสิ้นหวัง รอต่อไปปีหน้ายังมี

ส่วนทางภาคใต้เองกลับมีฤดูฝนที่ยาวนานตลอดทั้งปีเช่นกัน และต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมอยู่หลายจังหวัด สำหรับภาคอีสานและเหนือเองอาจจะได้พบกับฤดูหนาวซึ่งบางปีก็ต้องประสบกับภัยหนาว ทำให้ได้เห็นการแจกผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาวอยู่อย่างเนือง ๆ แต่ที่สำคัญอีกหลายจังหวัดทางภาคต่าง ๆ บางปีก็ต้องประสบกับภัยแล้งต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ทำให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการฝนหลวงเพื่อประชาชนได้รับความชุ่มชื่นในหัวใจ และชีวิตได้เสมอ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

แต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยฤดูกาลเพียงอย่างเดียว มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา วันหนึ่งคนเราอาจต้องสัมผัสตามจังหวะชีวิตได้อย่างหลากหลาย ใน 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นสุข ทุกข์ ระคนปนกันไปอยู่เสมอ เป็นเรื่องธรรมดา

MiX ฉบับนี้จึงต้อนรับฤดูร้อนด้วย Summer of Swing ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไปตามจังหวะของชีวิตอย่างมีรสชาติ อย่าปล่อยให้ความร้อนของ Summer นี้เป็นอุปสรรคในหนทางสร้างจังหวะแห่งความสุขกันนะครับ 

ชโลทร ศิวารัตน์, บรรณาธิการบริหาร, mixmagazine