The  Sleeping Pod ที่พักพิงยามฉุกเฉินแก่คนไร้บ้าน

The Sleeping Pod ที่พักพิงยามฉุกเฉินแก่คนไร้บ้าน

เราทราบกันเป็นอย่างดีว่าหน้าหนาวในประเทศเยอรมันนั้นโหดร้ายเป็นอย่างมาก อย่าว่าแต่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนจะทนไม่ได้เลย แม้แต่คนท้องถิ่นชาวเยอรมันเองนั้นก็ยังจะเอาตัวไม่รอดกัน แต่เหมือนเป็นเรื่องตลกร้ายตรงที่ว่า ในประเทศเยอรมันเองนั้นมีคนจรจัดไร้บ้านพักอาศัยอยู่ถึง 860,000 คน ซึ่งคนเหล่านี้ต้องเผชิญความโหดร้ายของอากาศหนาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  และถึงแม้จะเป็นคนจรจัดก็ตาม ก็ไม่มีใครสมควรที่จะเผชิญกับอากาศหน้าหนาวอันโหดร้ายนี้ ว่าอย่างนั้นแล้วทีมนักออกแบบและทีมนักพัฒนาของประเทศเยอรมันจึงได้ทำการออกแบบสร้าง Pods ตู้นอนที่กันลมและกันน้ำได้ที่มีชื่อเรียกว่า Ulmer Nest ซึ่ง Pods เหล่านี้จะถูกสร้างและกระจายไปทั่วในตัวเมืองหลัก ๆ ของประเทศเยอรมัน เพื่อให้เป็นที่พักพิงยามฉุกเฉินแก่คนไร้บ้านในเวลากลางคืนนั่นเอง ซึ่งโครงการ Pods Ulmer Nest นี้กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกในขณะนี้

สิ่งที่เป็นแรงผลักดันในการสร้าง Pods Ulmer Nest นี้ ไม่ใช่เพียงเพราะว่า ความโหดร้ายของอากาศหนาวในประเทศเยอรมันเท่านั้น ทีมนักออกแบบและนักพัฒนาได้ทำการสำรวจก่อนการสร้างว่า กลุ่มคนไร้บ้านหลายคนนั้นไม่สามารถอยู่ในศูนย์พักพิงได้ ด้วยเหตุผลหลากหลายประการของแต่ละคน เช่น พวกเขาไม่ต้องการแยกจากสุนัขหรือกลัวอาชญากรรมและความรุนแรงภายในศูนย์พักพิงนั่นเอง 

Pods Ulmer Nest จึงเป็นกลายมาคำตอบและเป็นสถานที่อบอุ่นปลอดภัย สำหรับคนไร้บ้านในการนอนหลับยามค่ำคืนช่วงฤดูหนาวนั่นเอง โดยเจ้า Ulmer nest นี้สร้างขึ้นจากไม้และเหล็กกล้าซึ่งมีความยืดหยุ่นและป้องกันสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นพลังงานแสงภายใน Pods และชุดเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นควันและระดับคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งมีตัว Return Air เพื่อปรับอุณหภูมิและการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์ภายใน Pods ไม่ให้ผู้ใช้งานขาดอากาศ ทั้งนี้ตัว Pods Ulmer Nest ยังมีโครงข่ายวิทยุภายในที่เอาไว้ใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลในเหตุฉุกเฉินเช่น เกิดความขัดข้องของระบบหมุนเวียนอากาศ Pods เกิดการล็อคจากภายในหรือไม่สามารถเปิดออกมาได้ หรือกำลังถูกก่อกวน หรือถูกคุกคามจากบุคคลภายนอกอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า การสร้าง Pods Ulmer Nest นี้ ไม่ใช่แค่เพียง การสร้างหรือการจัดหาสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านเท่านั้น รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนเหล่านี้อีกด้วย

Ulmer Nest ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในระดับโลก เพราะเป็นคำตอบที่เหมาะสมแก่คนไร้บ้าน และการจัดหาที่พักพิงให้กับผู้ยากไร้ นอกจากจะเป็นการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของคนในประเทศนั้น ๆ อีกด้วย อย่างน้อยคนเหล่านี้จะไม่มีความพะวงในเรื่องของการไร้ที่พักพิงหรือการมาต่อคิวเข้าสถานสงเคราะห์ให้ที่พักพิงยามค่ำคืนก่อนตะวันตกดินในแต่ละวัน คนเหล่านี้สามารถตั้งหน้าโฟกัสกับการทำงานหารายได้ รวมไปถึงการทำงาน Over time เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยที่รู้ว่าตนเองยังมีที่นอนในคืนนี้ได้อีกด้วย เมื่อแต่ละคนมีรายรับมากขึ้น ระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละคนก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ

Ulmer Nest ที่พักพิงยามฉุกเฉินแก่คนไร้บ้าน