Scoop : Global  Pandemic โควิด–19 ไวรัสวายร้าย ท้าทายมนุษย์ | Issue 160

Scoop : Global Pandemic โควิด–19 ไวรัสวายร้าย ท้าทายมนุษย์ | Issue 160

ตั้งแต่มนุษย์โลกถือกำเนิดขึ้น สิ่งที่ตามมาด้วยคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งที่เป็นตัวบั่นทอนชีวิตมนุษย์ทุกครั้งก็คือไวรัส เรียกว่าติดตามกันมาทุกสมัย แม้มันจะหายไปบ้างในบางยุคแต่มันก็กลับมาใหม่ได้ทุกครั้ง แถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิม เพราะธรรมชาติของไวรัสมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ตามขนาดพื้นที่และอุณหภูมิ

ในโลกยุคใหม่แม้ว่ามนุษย์จะพัฒนายารักษา และวัคซีนออกมาป้องกันไวรัสหลายชนิดได้แล้ว แต่ตัวไวรัสเองก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ ตรงนี้เองที่น่ากลัว เพราะปัจจุบันพวกเรากำลังต่อสู้กับโรคโควิด–19 ที่ยังมองไม่เห็นปลายทางว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ในเล่มนี้เราจะได้เรียนรู้ไวรัสยุคใหม่หลายชนิด และที่สำคัญเราจะอยู่ร่วมกับโควิด–19 อย่างไรในปัจจุบัน เชิญติดตามกันได้เลย


อ่าน Scoop : Global  Pandemic เพิ่มเติม 

Emerging Disease : โรคอุบัติใหม่

- Biological Weapons : จับเชื้อโรคมาทำอาวุธ

- Covid-19  : โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง!

- ส่องมาตรการรับมือ Covid-19 ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทย

Organizational Restructuring : โรคระบาด บังคับให้ปรับตัว

Final Scene : โควิด-19 จบอย่างไร

Scoop : Global Pandemic โควิด–19 ไวรัสวายร้าย ท้าทายมนุษย์ | Issue 160