Scoop : Emerging Diseaseโรคอุบัติใหม่ | Issue 160

Scoop : Emerging Diseaseโรคอุบัติใหม่ | Issue 160

โรคอุบัติใหม่ คือโรคที่เกิดขึ้นในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นเชื้อโรคที่มีสายพันธุ์แปลก ๆ ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงร่างกายและจิตใจ เนื่องจากโรคเหล่านี้กระจายตัวอย่างรวดเร็วไร้พรมแดนเรามาดูกันดีกว่าว่าโรคอุบัติใหม่ในรอบ 30 กว่าปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง

HIV หรือ AIDS / ค.ศ.1981 –ปัจจุบัน
กำเนิดในปี ค.ศ.1981เป็นเชื้อที่ทำให้ระบบภูมิต้านทานบกพร่อง คาดกันว่าเชื้อมาจากลิงชิมแปนซี ก่อนจะติดสู่คนกลายพันธุ์เป็นโรคเอดส์ในที่สุด ปัจจุบันเป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มีเพียงยาต้านไวรัสที่ควบคุมเชื้อไม่ให้แพร่กระจายในร่างกายเท่านั้น

ไข้หวัดนก H5N1 หรือ avian influenza /1997-ปัจจุบัน
สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสของสัตว์ปีกทั้งไก่และนก ทำให้สัตว์เหล่านี้ป่วยตาย และแพร่กระจายเชื้อมาสู่คนโดยการสัมผัสสัตว์ปีกที่ตายหรือกำลังป่วย รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ โดยไวรัสที่มีการแพร่เชื้อสู่คนมีอยู่หลายประเทศ อาทิ กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทยและอินโดนีเชีย ทั้งนี้โรคไข้หวัดนกมักมาเป็นระยะจึงส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจในวงกว้าง

ไข้หวัดใหญ่ H1N1 หรือโรคไข้หวัดหมู /2009 – 2010
เริ่มที่แม็กซิโกก่อนจะเข้ามายังสหรัฐอเมริกา เริ่มแพร่ระบาดจากคนสู่คนเมื่อปี 2009 จากนั้นได้มีการแพร่กระจายออกไปในหลายประเทศ โดยสาเหตุเกิดจากการผสมผสานระหว่างไวรัสของคน หมูและนก คาดการว่ามีผู้ติดเชื้อหลายล้านราย และเสียชีวิตถึง 5 แสนคนเลยทีเดียว

เมอร์ส(MERS) /2012 – ปัจจุบัน
MERS ย่อมาจาก Middle East Respiratory Syndromeเกิดการระบาดในประเทศตะวันออกกลางสันนิฐานว่าต้นตอเชื้อมาจากอูฐ โดยพบในประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรก ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารโดยตรง สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้

อีโบลา (Ebola) /2014-2016
เชื่อกันว่าค้างคาวผลไม้เป็นตัวพาและแพร่โรคนำมาแพร่สู่คน หากสัมผัสไวรัสได้สองวันถึงสามสัปดาห์จะมี โดยมีไข้ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วงจากนั้นตับและไตจะทำงานหนักโรคนี้มีอัตราตายสูงระหว่าง 50% ถึง 90% ของผู้ติดเชื้อ โดยส่วนใหญ่แล้วมักระบาดในทวีปแอฟริกา

CoVid-19 /2019 - ปัจจุบัน
เป็นเชื้อไวรัสที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันโดยรายงานระบุว่าเกิดการะบาดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2019 ที่นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนจะลุกลามและระบาดอย่างหนักอย่างทวีคูณไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเชื้อโควิด-19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้จากการละอองน้ำลายจากการไอ จาม รวมไปถึงการสัมผัสโดยตรงจากผู้ที่มีเชื้อ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาได้โดยตรง เพราะยังอยู่ในขั้นทดลองเท่านั้น อนาคตของโลกจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป


อ่าน Scoop : Global  Pandemic เพิ่มเติม 

Global Pandemic : โควิด–19 ไวรัสวายร้าย ท้าทายมนุษย์ - Intro

- Biological Weapons : จับเชื้อโรคมาทำอาวุธ

- Covid-19  : โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง!

ส่องมาตรการรับมือ Covid-19 ของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทย

Organizational Restructuring : โรคระบาด บังคับให้ปรับตัว

Final Scene : โควิด-19 จบอย่างไร

Scoop : Emerging Diseaseโรคอุบัติใหม่ | Issue 160