เกาะรัตนโกสินทร์ - เวนิสตะวันออก

เกาะรัตนโกสินทร์ - เวนิสตะวันออก

ผมเกิดในยุครัตนโกสินทร์ใจกลางเมืองหลวงที่ได้เห็น ความงดงามของอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพร้อมกับ รอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีของผู้คน ความเจริญรุ่งเรืองของศาสนา และวัดวาอาราม รวมไปถึงพระบรมมหาราชวังที่ตั้งตระหง่าน สาดแสงสีทองส่องไปถ้วนทั่วทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อชี้ชวน ให้คนแล้วคนเล่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเพื่อได้ยล ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่าง วิจิตรบรรจง มีความงดงามคู่แผ่นดินรัตนโกสินทร์มาอย่างช้านาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดว่าได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 16 ของโลก นอกจากนั้นแล้วเรายังมีพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชวังแห่งเดียวที่ภายใน เต็มไปด้วยแปลงสวนไร่นาทดลอง รวมไปถึงโรงสีข้าว อีกทั้ง บ่อเลี้ยงปลา โครงการพลังงานทดแทน รวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับ นมและอื่น ๆ อีกมากมาย


ในเดือนนี้ MiX Magazine จึงได้นำเสนอเรื่องราวของ เกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองคูเมืองเดิม ซึ่งในอดีตถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเวนิสตะวันออก ซึ่งคนในปัจจุบันอาจจะนึกภาพในอดีตที่บรรพบุรุษของเรา มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำมาแต่ช้านานไม่ออก เพราะในวันนี้ มีหลายคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญในอดีต และทำให้ความงดงาม ทั้งหลายต้องลดน้อยถอยลงไปพร้อมกับความเจริญทางวัตถุ แต่ความเจริญทางจิตวิญญาณกับลดเลือน ทำให้เราเห็นสภาพ ของคูคลองในปัจจุบันเสื่อมโทรม แต่ก็มีบางหน่วยงานพยายาม จะฟื้นฟูแต่เป็นไปได้ยาก เพราะตราบใดที่ยังมีบุคคลไม่คำนึงถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ แต่พร้อมจะทำให้เสื่อมอยู่ตลอดเวลา เป็นที่น่าเสียดายครับพร้อม ๆ กับเราจะได้เห็นถึงโบราณสถาน อีกหลายแห่งถูกย่ำยีโดยบางคนในชาติของเราเอง ทั้งที่ถ้า เปรียบเทียบในชาติอื่นเขากลับหวงแหนและให้ความสำคัญต่อการ อนุรักษ์โบราณสถานของเขาเป็นยิ่งนัก ไม่สายครับอย่างน้อยขอให้ เริ่มต้นในวันนี้ ลองมองดูถนนราชดำเนินที่กว้างใหญ่สง่างาม และมองไม่เห็นสายไฟฟ้าห้อยระโยงระยางให้เกะกะรำคาญตา ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 แล้ววันนี้ถนนอื่น ๆ เป็นยังไงครับในที่สุดก็มีโครงการจะนำสายต่าง ๆ ร้อยใต้ดินยุ่งยากไหมครับ แต่ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มต้นครับ

ในเดือนนี้มีวันสำคัญของมหาราชทั้งสองพระองค์ คือ ในหลวงรัชกาลที่ 5 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งปวงชนชาวไทย มิอาจลืมเลือนจากดวงใจได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งพระเมตตาบารมีของบุรพกษัตริย์ ทุกพระองค์ยังคงทำให้เราเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และจะตราไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร

TEXT : ชโลทร ศิวารัตน์

EDITOR PAGE