บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

มากไปกว่าความเก่าแก่ที่สั่งสมยาวนานของเมืองเปี่ยมอารยธรรมของอีสานใต้ หากใครสักคนเลือกจะหันมามองความเก่าแก่และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บุรีรัมย์อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่า “ทิศทาง” อันผสานรวมหลายสิ่งหลายอย่างเข้าด้วยกันนั้นมั่นคงเพียงใดระหว่างคืนวันต้นฤดูฝน ภาพหลากหลายอันกระจัดกระจายและประกอบกันขึ้นเป็นเมืองบุรีรัมย์ค่อยๆ เชื้อเชิญให้เราทำความรู้จักราวต่อจิ๊กซอว์อันแสนมีค่าทีละภาพ ... ทีละภาพ ...

ใครสักคนก้าวขึ้นไปสู่ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินภูเขาไฟสีชมพูอันเป็นสัญลักษณ์ของบุรีรัมย์ โลกตรงหน้าละเอียดลออและพาเราย้อนไปสู่คืนวันและประวัติศาสตร์แนวเสานางเรียงทอดยาวอยู่เบื้องล่างภูเขาไฟอันมอดสนิท คงทนความเก่าแก่และเต็มไปด้วยเรื่องราวของบรรพชน เบื้องบนคือสิ่งก่อสร้างอายุนับพันปีที่ถวายแด่องค์พระศิวะ องค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นเส้นตรง และเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่า “พลับพลาเปลื้องเครื่อง” ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมพระองค์ของกษัตริย์ก่อนเสด็จเข้าสักการะเทพเจ้า

คุณค่าผ่านพ้นสะพานนาคราชตามความเชื่อระหว่างโลกมนุษย์กับเทพเจ้า จังหวะก้าวเดินพาเราสวนความสูงจากบันได 52 ขั้น ขึ้นไปมองโลกเบื้องล่างกระจ่างตาเห็นท้องทุ่งนาและการเพาะปลูกของพี่น้องบ้านตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไล่เลยไปถึปราการขุนเขาที่กั้นเขตแดนไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นสีเขียวครึ้ม

ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมฉายชัดอยู่ที่ปรางค์ประธานของปราสาทพนมรุ้ง อาคารก่อด้วยหินทรายสีชมพูที่ด้านหน้าทำเป็นมณฑปโดยมีอันตราละ หรือฉนวนที่สร้างโดยพระนเรนทราทิตย์ กษัตริย์สำคัญพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ขอม ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง ปรากฏ “ห้องครรภคฤหะ” เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุด เชื่อว่าในที่นี้คือ “ศิวลึงค์” ซึ่งแทนองค์พระศิวะ และมีทางต่อเชื่อมกับท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงสักการะศิวลึงค์เท่านั้น

รายรอบทั้ง 4 ทิศคือความงดงามของรูปจำหลักหินและหน้าบันอันเล่าเรื่องราวตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ บรรณาลัย หรือห้องสมุด เรียงรายตามเหลี่ยมมุมภาพจำหลักแสดงเรื่องราวศิวนาฏราช ภาพพิธีกรรมละเอียดลอออยู่ตามเหลี่ยมมุมส่วนตกแต่งปราสาท

และสิ่งที่ดูเป็นหัวใจของพนมรุ้งยามเมื่อเราก้าวขึ้นมาเยือนอย่างทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ก็ดูจะเล่าเรื่องราวคติความเชื่อของบรรพชนขอมได้อย่างงดงาม ยามแดดไล้ฉายส่อง ช่องประตูทั้ง 15 ช่องที่วางเรียงเป็นแนวตรงสะท้อนเชิงช่างโบราณที่ตั้งใจให้ดวงตะวันส่องทะลุเป็นแนวตรง

นี่คือศาสนสถานตามคติแนวเชื่อการนับถือพระศิวะของบรรพชน ที่ก้าวล้ำข้ามผ่านกาลเวลา ตกทอดเป็นความงดงามบนยอดภูเขาไฟอันดับสนิทของบุรีรัมย์หากพนมรุ้งคือตัวแทนของความเป็นเมืองโบราณในอดีตของบุรีรัมย์ ปราสาทเมืองต่ำที่ตั้งอยู่เคียงข้างกันที่เบื้องล่างของเมืองประโคนชัย อาจคือภาพชัดของการสร้างสรรค์ของบรรพชน

ปราสาทเมืองต่ำวางตัวเองอยู่บนเส้นทางอารยธรรมขอม (เขมร) จากเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา (เสียมเรียบ) ขึ้นสู่ทางเหนือผ่านเทือกเขาพนมดงรัก ผ่านกลุ่มปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร์ ผ่านปราสาทเมืองต่ำ สู่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ไปสู่ยังปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และอาจกล่าวได้ว่าชุมชนโบราณที่ปราสาทเมืองต่ำมีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้ เคียงบนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนครสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ภาพตรงหน้าของลานปราสาทหินเมืองต่ำและสระน้ำรูปหักมุมตามแนวของกำแพงที่ว่างระหว่างสระน้ำเป็นทางเดินที่กรุศิลาแลงเรียงเป็นขั้นบันไดลงถึงก้นสระ ขอบบนสุดสลักเป็นลำตัวพญานาคหินทรายทอดตัวไปตามแนวของขอบสระชูคอแผ่พังพานที่มุม ด้วยศิลปะแบบปาปวน งดงามด้วยรายละเอียดตกแต่งอันแสนเป็นเอกลักษณ์

รายละเอียดตามรูปจำหลักและทับหลังของปราสาทเมืองต่ำแสนอ่อนช้อย มากด้วยเทคนิคสลักหินโบราณ ภายใต้ปราสาทหลังเล็กๆ แห่งนี้ถือเป็นภาพชัดของศรัทธาของบรรพชนที่มีต่อพระศิวะ

หากใครสักคนอยากรู้จักโลกโบราณของบุรีรัมย์ ผ่านพ้นกาลเวลาและการเรียนรู้ สิ่งตกทอดตรงหน้าอย่างพนมรุ้งและเมืองต่ำอาจไม่ได้เป็นแค่กองอิฐปรักหักพัง แต่คือโลกใบเดียวกันที่เราน้อมรับมาสู่ทางเดินปัจจุบันอย่างเปี่ยมค่าและน่าทะนุถนอม

เวลาอันแสนเพลิดเพลิน อาณาจักรแห่งความรื่นรมย์อย่างเพลาเพลินฯ คือนิยามเช่นนั้นเพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ (PLAY LA PLOEN : Boutique Resort &Adventure Camp) คือโลกแห่งการพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โลกแห่งสวนดอกไม้ เครื่องเล่น และการเรียนรู้ผ่านแรงบันดาลใจและความสนุกสนานเชื้อเชิญใครหลายคนก้าวเดินเข้าสู่เพ ลา เพลินฯ

ที่พักงดงามแบ่งแยกโซนออกสู่การค้นหาแรงบันดาลใจทั้งสวนสไตล์อังกฤษอันชื่นเย็นละเอียดหวาน เด็กน้อยเพลินไปกับโซนของพวกเขาอย่าง London Bus, LocomotiveTrain ซึ่งเด็กเล็กสามารถค้นคว้าและมีมุมให้ความรู้มากมาย เช่น มุมชั่ง ตวง วัด และมุมนิทาน

ขณะที่โลกของคนรักศิลปะฉายชัดอยู่ที่โซนกาลครั้งหนึ่งแกลเลอรี่นิทรรศการ เพื่อการศึกษาเรียนรู้วิวัฒนาการของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และของใช้ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นเก่าที่หาชมได้ยากถูกรวบรวมไว้อย่างน่าทึ่งในรายละเอียด

ขณะที่โซนแอดเวนเจอร์ แคมป์ จำลองมรดกโลก หรือสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น กำแพงเมืองจีน หอไอเฟล สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอเอนเมืองปิซา และสโตนเฮนจ์ ผสานกับกิจกรรมสุดขั้ว ทั้งโรยตัว ฟลายอิงฟ็อกซ์ ขับขี่ ATV ไปท่ามกลางฉากหลังอันงดงามเหล่านั้นอย่างเจาะจงลงตัว

หากนิยามของคำว่ารื่นรมย์จะมีหน้าตาเช่นไร นานาความสนุกสนาน งดงาม และเต็มไปด้วยรายละเอียดของเพ ลา เพลินฯ อาจประกอบกันขึ้นเป็นชัดเหล่านั้น

เสียงโห่ร้องก้องระงมของผู้คนบุรีรัมย์พร้อมภาพเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลที่สนามนิว ไอ-โมบาย หรือธันเดอร์ คาสเซิล สเตเดียม (Thunder Castle Stadium) อาจคือ “อีกภาพ” ที่เติมเต็มให้บุรีรัมย์เปี่ยมด้วยเรื่องราว... เรื่องราวของกีฬา การพัฒนา และการก้าวไปข้างหน้า

สนามฟุตบอลของสโมสรปราสาทสายฟ้าที่มีความจุ 24,000 ที่นั่ง โครงสร้างเหล็กและไฟเบอร์ที่สร้างด้วยงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท คือสิ่งที่เปลี่ยนภาพของฟุตบอลไทยไปอย่างน่าชื่นชม

สนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนามและผ่านมาตรฐานฟีฟ่า เอเอฟซี และเอเอฟเอฟ มากมายไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่สนามฟุตบอลมาตรฐานจะพึงมี ทั้งห้องปฐมพยาบาล ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องขายของที่ระลึกหลากหลาย รวมไปถึงภาพกระจ่างตาของเก้าอี้อัฒจันทร์สีน้ำเงินเหยียดกว้างยาวไกลเป็นภาพหนึ่งเดียวอันชัดเจนและพร้อมจะเติบโตไปกับการก้าวย่างพัฒนาของนาทีปัจจุบัน

3...
ในเมืองบุรีรัมย์ก้าวล้ำล่วงหน้าไปเช่นไร หากแต่ภายนอก โลกล้วนเต็มไปด้วยแง่มุมของความงดงามเรียบง่าย ไร้การเปลี่ยนแปลงจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่จอดเครื่องบิน หลังผ่านพ้นสงครามในอินโดจีน พื้นที่ไพศาลแห่งนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำ ไม่เพียงแต่ความชื่นเย็น หากแต่ที่นี่กลายเป็นแหล่งพักพิงของนกน้ำรวมทั้งนกอพยพจากแดนไกลไซบีเรียยามหนีหนาวเป็นจำนวนมาก

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินจึงถูกจัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2523 หลังจากนั้นความสมบูรณ์ชุ่มจึงเริ่มหวนคืนสู่ที่ราบขนาด 3,568 ไร่ ของบุรีรัมย์มากไปกว่าความงดงามของพื้นที่และเหล่านกน้ำนานาชนิดอันเป็นสวรรค์ของคนดูนก การทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย (Sarus Crane) นกที่เคยหายสูญจากประเทศไทยไปกว่า 40 ปี เมื่อ พ.ศ. 2555 จำนวน 14 ตัว ในพื้นที่ธรรมชาติที่นี่เพื่อทดลองให้เจริญเติบโต ยังแสดงชัดถึงความหวังอันกลับคืน

ที่ด่านพรมแดนช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จากการเป็นพื้นที่ร่วมกันของผู้คนสองแผ่นดินอันมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมเดียวกัน ได้ถูกยกระดับจากจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อมนุษยธรรมระหว่างไทยและกัมพูชา เป็น “จุดผ่อนปรนทางการค้า”

โลกแห่งการค้าขายสินค้าและการเดินทางไหลเลื่อนถ่ายเท เป็นความสัมพันธ์อันงดงามท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของคืนวัน ตลาดค้าขายสินค้าคึกคักทั้งผู้คนไทยเขมร นักเดินทาง หรือแม้แต่เด็กน้อยและชาวบ้าน ณ ตำบลแห่งนั้น ตำบลที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 ลากไปสิ้นสุดที่ชายแดน

ท่ามกลางสินค้าประดามีที่เรียงราย หากใครสักคนใช้สิ่งที่เรียกว่าหัวใจเพ่งมอง เขาอาจเห็นถึงนิยามของคำว่าความสุขและมิตรภาพที่หลั่งไหลถ่ายเทอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงระหว่างคืนวันต้นฤดูฝน ภาพหลากหลายอันกระจัดกระจายและประกอบกันขึ้นเป็นเมืองบุรีรัมย์ค่อยๆ เชื้อเชิญให้เราทำความรู้จักราวต่อจิ๊กซอว์อันแสนมีค่า และเมื่อประกอบกันขึ้นเป็นภาพใหญ่ โลกตรงนั้นก็งดงามอยู่ในแดนดินแห่งหนึ่งของอีสานใต้     

How to Go?

เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท แอดด์  แอดเวนเจอร์ เเคมป์ ตั้งอยู่ใกล้กับเทศบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ใช้เส้นถนนคูเมืองพุทไธสง) 

ปราสาทพนมรุ้ง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 (บุรีรัมย์ - นางรอง) ราว 50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สีคิ้ว - อุบลราชธานี) ไปจนถึงหมู่บ้านตะโก ประมาณ 14 กิโลเมตร แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2117 ผ่านบ้านตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อีก 12 กิโลเมตร ถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ปราสาทเมืองต่ำ จากตัวเมืองบุรีรัมย์ใช้เส้นทางสาย 23 มาอำเภอประโคนชัย ระยะทาง 44 กิโลเมตร ต่อไปยังบ้านจระเข้มาก สังเกตเห็นทางเข้าปราสาทเมืองต่ำอยู่ระหว่างทาง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน ใช้ทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย - เดชอุดม) ถึงอำเภอประโคนชัย เลี้ยวซ้าย 3 กิโลเมตร ถึงอ่างเก็บน้ำ หรือตามทางหลวงหมายเลข 219 (บุรีรัมย์ - ประโคนชัย) ระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 - 4451 - 4447 - 8 

 

 

 

 

ห้วงยามรื่นรมย์