BMW Thailand ร่วมต้านโควิด-19 บริจาคหน้ากากอนามัย

BMW Thailand ร่วมต้านโควิด-19 บริจาคหน้ากากอนามัย

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมต้านโควิด-19 บริจาคหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ 5 แห่งในไทย

      บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 5,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ 5 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลสงขลา และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมส่งต่อความห่วงใยให้แก่สังคมไทยในสถานการณ์วิกฤติ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับพนักงานและลูกค้าอย่างเคร่งครัด

      มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากในทุกภาคส่วนเช่นนี้ นอกจากเราจะต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและครอบครัวทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา เรายังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่บีเอ็มดับเบิลยูมีต่อสังคมในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อต่อสู้และสนับสนุนการรับมือกับภาวะวิกฤติครั้งนี้ ซึ่งเราได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นความสำคัญในการส่งความช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศมาตรการแนวทางต่าง ๆ เพือป้องกันการแพร่ระบาดในสำนักงานและเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการบรรเทาการแพร่ระบาดและช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเคียงข้างกับคนไทยต่อไป”

       เมื่อเร็ว ๆ นี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ประกาศและปฏิบัติใช้มาตรการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดในเครือข่ายผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดทั่วประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสำหรับลูกค้าและพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกคน ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมจัดให้มีน้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อในจุดต่าง ๆ การออกมาตรการห้ามไม่ให้พนักงานทุกคนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่ได้กำหนดโดยรัฐบาล การทำความสะอาดฆ่าเชื้อผิวสัมผัสบนรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในโชว์รูมเป็นประจำทุกชั่วโมง ทั้งยังขยายการบริการให้ครอบคลุมความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

BMW Thailand ร่วมต้านโควิด-19 บริจาคหน้ากากอนามัย