PRINT YOUR CITY : THE PROJECT : MiX Magazine It's man man's world!
PRINT YOUR CITY : THE PROJECT

สวัสดีปีใหม่ปี 2018 ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงบ่อย อันเป็นผลจากปัญหา Climate Change รวมกับปัญหา Global Warming ทำให้สภาพอากาศของโลก ออกจะแปรปรวนไปอย่างมาก

PROJECTสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักนั่นก็คือมนุษย์เรานี่ละครับ เนื่องจากเมืองใหญ่ ๆ ในหลาย ๆ ประเทศปฏิเสธที่จะควบคุมมลภาวะ เพราะคำนึงถึงผลรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ปัญหามลภาวะเป็นพิษจึงตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน

โลกและมุมมองของการออกแบบในปัจจุบันก็ทราบในปัญหานี้ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จึงหันไปให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ Sustainable Design หรือการออกแบบเชิงอนุรักษ์เสียมาก โดยใช้ไอเดียการออกแบบ มาปรับใช้ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อช่วยรักษา และลดมลภาวะของโลกอีกทางหนึ่ง ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานั้นมีงาน Design น่าสนใจงานหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์ของการอนุรักษ์ได้ดีทีเดียว

ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการเปิดตัวเครื่องปริ้นเตอร์ 3 มิติ ที่สามารถปริ้นต์งานออกแบบออกมาเป็น 3 มิติได้อย่างน่าอัศจรรย์ และก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่ง กลุ่มนักออกแบบ The New Raw & Aectual (Supported by TU Delft) ได้ทำการออกแบบและจำลองเครื่องปริ้นเตอร์ขนาดยักษ์นี้ขึ้นมา และใช้ทำการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้มาอยู่ในที่สาธารณะ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง โดยใช้วัตถุดิบจากพลาสติกที่เหลือใช้ต่าง ๆ

ทำไมถึงเป็นพลาสติก...พลาสติกเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ย่อยสลายยาก ในอีกมุมหนึ่ง มันก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และทนทานดีในระดับหนึ่ง จึงนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างเฟอร์นิเจอร์ในครั้งนี้ และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในบรรดาขยะทั้งหมดทั่วโลก พลาสติกถือว่าเป็นขยะที่มีจำนวนมากที่สุด และมีอยู่รอบตัวเรา ซึ่งเคยมีการคิดค่าเฉลี่ยออกมาแล้วว่า คนคนหนึ่งสามารถสร้างหรือทิ้งขยะที่เป็นพลาสติกมากถึง 25 กิโลกรัม ต่อคน ต่อปี ซึ่งเมื่อคูณด้วยประชากรทั่วโลกแล้วนั้นนับเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียว เมื่อนำพลาสติกเหล่านี้มาแปรรูปหรือมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทนทานใช้งานในที่สาธารณะย่อมเกิดประโยชน์กว่าเป็นขยะที่ไม่กำจัดทิ้งมากทีเดียว

พลาสติกดังกล่าวนั้นได้มาจากพลาสติกที่ถูกนำมาจากการรีไซเคิลเป็นส่วนใหญ่ โดยผ่านกระบวนการความร้อน ทำให้หลอมละลายเป็นของเหลว เมื่อผสานเข้ากับเครื่องปริ้นเตอร์ ดีไซน์ขนาดยักษ์ ก็สามารถขึ้นรูป ฟอร์ม เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ขึ้นรูปและสร้างได้ยาก ให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย และอย่างน่าอัศจรรย์

และนี้คือผลงานเฟอร์นิเจอร์ ที่สร้างจากเครื่องปริ้นเตอร์สามมิติที่สามารถใช้งานได้จริง และอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ซึ่งอีกไม่นานผมเชื่อว่าเฟอร์นิเจอร์ชนิดดังกล่าวนี้จะเป็นที่นิยมในวงกว้าง ไม่ว่ามันจะขึ้นรูปเป็นอย่างไรก็ตาม

TEXT : Ajiravedh Subarnbhesajw