EDITOR’S PAGE

EDITOR’S PAGE

กำลังใจมีความสำคัญต่อชีวิต เพราะเมื่อใดถ้าเรายังมีหัวใจไม่ยอมแพ้ท้อถอย เราก็พร้อมจะลุกขึ้นอย่างมีความหวังและศรัทธา มีแนวคิดส่วนหนึ่งของผู้ชายสองคนจากสองซีกโลกที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แต่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ คนหนึ่งชีวิตไร้ขีดจำกัดของ Nick Vujicic แนะนำวิธีทำตามศรัทธาในยามวิกฤติและเมื่อเผชิญความท้าทายสุดขีดไว้ 3 ข้อ

•    จัดการกับอารมณ์ไม่ให้มันจัดการเรา
•    เตือนตัวเองว่าเมื่อก่อนคุณผ่านความทุกข์ยากมาได้อย่างไร และ
•    ลงมือทำตามศรัทธาอย่างเปิดใจรับความช่วยเหลือ และแรงใจผู้อื่น รวมถึงรักษาพลังให้คงอยู่

อีกคนหนึ่ง ศิลปินชาวไทยผู้มีหัวใจเปลี่ยนโลกอย่าง เอกชัย วรรณแก้ว เขาเขียนถึงการสู้ชีวิตของเขาว่า

•    เราจะต้องชนะใจตัวเองก่อน
•    เราต้องพยายามจนถึงที่สุด
•    เราค่อย ๆ พัฒนา
•    เราต้องยอมรับ
•    หากทำเต็มที่แล้วไม่ได้อย่างฝันให้คิดหาทางใหม่

ทั้งสองคนมีความเหมือนกันคือ ไม่เคยดูถูกตนเอง เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาแห่งกำลังใจ ทั้ง ๆ ที่เขาทั้งสองจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ ตลอดเส้นทางที่เคยต้องต่อสู้กับการถูกดูหมิ่น เหยียดหยามมาอย่างมากมาย ความสำเร็จของคนทั้งสองต้องใช้ความพยายามกว่าคนปกติหลายเท่า แต่เขากลับทำได้เหมือนคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ หรือทำได้ดีกว่าเสียอีก

อย่าให้ศัตรูที่ชื่อความพ่ายแพ้ มาทำลายกำลังใจ และอย่าลืมว่าคนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ซาบซึ้งรสของความอิ่มได้ฉันใด คนที่ไม่เคยพ่ายแพ้ก็ย่อมไม่ซาบซึ้งถึงรสสัมผัสของความเปี่ยมสุขแห่งชัยชนะได้ฉันนั้น 

ขอเพียงเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กำลังใจก็จะคงอยู่กับทุกคนตลอดไปครับ

ชโลทร ศิวารัตน์
บรรณาธิการบริหาร

ชโลทร ศิวารัตน์, บรรณาธิการบริหาร, mixmagazine