EDITOR’S PAGE

EDITOR’S PAGE

ความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทางเทคโนโลยีบนโลกใบนี้เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เราเห็นในภาพยนตร์เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วจะเกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะกฎหมายที่ก้าวไม่ทันกับการใช้บังคับได้อย่างสอดคล้องต่อสภาพความเป็นจริงที่เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ทั้งทางดีและทางร้ายในสังคม ด้วยเหตุนี้การปลูกจิตสำนึกในการรับรู้ถึงความผิดชอบ ชั่วดี ขึ้นในจิตใจของมนุษย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิตอล เพราะวันนี้หลาย ๆ องค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับเครื่องจักรมากกว่ามนุษย์ การใช้ทรัพยากรมนุษย์จะถูกลดบทบาทความสำคัญลงแต่สำหรับผมแล้วยังเชื่อว่าความละเอียดอ่อนและจิตวิญญาณไม่สามารถถูกสร้างขึ้นในเครื่องจักรกลดีเท่ามนุษย์ ทั้ง ๆ ที่บางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดใจกับคำตอบของมนุษย์ด้วยกัน เมื่อเข้าไปติดต่อเพื่อรับบริการในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งเอกชน และราชการบางแห่งครับ ซึ่งมีคำตอบคล้าย ๆ กันว่า ถูกสั่งมาอย่างนี้, ก็ไม่เคยทำ, ใคร ๆ เขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้น ผมเคยตอบกลับไปอย่างนี้นะครับ คุณเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เมื่อไม่ถูกบรรจุโปรแกรมอะไรไว้ แล้วคิดเองไม่ได้ มนุษย์แตกต่างจากหุ่นยนต์ก็ตรงที่สามารถพัฒนาความรู้สึกนึกคิดได้ด้วยตัวเอง และที่สำคัญคือต้องมีคุณธรรมครับ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมเห็นคลิปหนึ่งที่ไม่รู้เท็จจริงประการใดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริง ๆ ก็น่าตกใจ คลิปที่แสดงให้เห็นว่า มีรถน้ำกำลังรดน้ำต้นไม้ท่ามกลางสายฝนเห็นไหมละครับ ขณะที่มนุษย์กำลังพยายามสร้างหุ่นยนต์ให้มีพฤติกรรมและท่าทางเลียนแบบเหมือนมนุษย์เข้าไปทุกทียังไม่น่ากลัวเท่ากับมนุษย์กำลังมีพฤติกรรมเหมือนหุ่นยนต์จริง ๆ ครับ

ชโลทร ศิวารัตน์
บรรณาธิการบริหาร

ชโลทร ศิวารัตน์, บรรณาธิการบริหาร, mixmagazine