EDITOR’S PAGE

EDITOR’S PAGE

ในช่วงที่กระแสของมนุษย์โหยหาสุขภาพที่ดี เรื่องของการออกกำลังกายจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และทุกวันนี้การออกกำลังไม่ใช่เพียงออกไปวิ่งกันตามสวนสาธารณะเท่านั้น กระแสของฟิตเนส หรือการเต้นแอโรบิคก็ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทมากขึ้น แม้กระทั่งการออกกำลังกายอยู่ภายในบ้านของตนเองโดยโปรแกรม T25 ก็ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย ส่วนมวยไทยก็ไม่ได้เป็นกีฬาเพื่อการต่อสู้เพียงอย่างเดียวอีกแล้ว เพราะปัจจุบันกำลังกลายเป็นทางเลือกใหม่ของการออกกำลังกายอีกด้วย แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดน่าจะเป็นการขี่จักรยาน สังเกตได้จากการเกิดขึ้นของธุรกิจนี้เป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และดูเหมือนว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ก็เข้ามามีบทบาทไม่แพ้กัน จึงเกิดทางเลือกอย่างมากมายต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ตลอดเวลา และมีสรรพคุณที่ต่างกัน ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยวิจารณญาณในการตัดสินใจของท่านผู้อ่านกันเองแล้วล่ะครับ

เรื่องที่น่าจะถูกพูดถึงเป็นอันดับต้นๆ และต้องการการดูแลไม่แพ้สุขภาพกาย คือสุขภาพใจ แต่กลับไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเท่ากับกาย ทั้งๆ ที่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว หลายท่านคงเคยได้ยินกันใช่ไหมครับ เพราะเมื่อใดที่จิตใจไม่แข็งแรง และไม่สามารถบังคับได้ ความวุ่นวายย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ อย่างที่เราได้เห็นกันอยู่แล้ว ผมว่าอย่างน้อยลองไปอ่านคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสภิกขุกันก็ได้นะครับแล้วลองฝึกดู

สุดท้ายแล้วไม่ว่าสุขภาพที่ดีของใจและกายจะเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นอย่างมีวินัย ที่สำคัญก็คือต้องไม่หาเหตุผลเพื่ออ้างว่าไม่มีเวลาครับ

ชโลทร ศิวารัตน์
บรรณาธิการบริหาร

ชโลทร ศิวารัตน์, บรรณาธิการบริหาร, mixmagazine