ถอนหมั้น : MiX Magazine It's man man's world!
ถอนหมั้น

ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ ทว่า บางครั้งสำหรับบางคน ความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่สวยงาม หรือน่าจดจำ แต่ความรักกลับกลายเป็นการทำร้ายให้รู้สึกเจ็บแค้น ฝังใจ หรือขายหน้า เหมือนเรื่องของ ดาว

ดาว เป็นสาวหน้าตาดีและมีหนุ่มมาจีบมากมาย แต่เธอก็ไม่สนใจ จนกระทั่งได้พบกับ แก้ว หนุ่มถ้าตาธรรมดา แต่ขยันตั้งใจทำมาหากิน สิ่งเดียวที่ดาวรู้สึกไม่ชอบสำหรับแก้วก็คือ แก้ว เป็นคนอัธยาศัยดี ทำให้มีสาว ๆ มาคอยปรึกษาและขอความช่วยเหลืออยู่เสมอ ๆ

ตั้งแต่รู้จักกัน แม้เรื่องนี้จะเป็นปัญหา แต่แก้วก็พิสูจน์ให้ดาวเห็นว่า ความรักชนะทุกสิ่ง และสามารถพิชิตใจให้ดาวยอมตกลงแต่งงานกับเขาได้

ก่อนงานแต่งจะมาถึง ทั้งคู่ก็ตกลงหมั้นหมายกันล่วงหน้า เพราะฝ่ายชายต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี เมื่อฝ่ายชายกลับมาแล้วจะทำการสมรสกัน โดยฝ่ายชายได้มอบแหวนเพชรมูลค่า 100,000 บาท เพื่อเป็นของหมั้นให้แก่ดาว และมอบเงินจำนวน 200,000 บาท กับทองคำอีก 10 บาท เพื่อเป็นสินสอดให้กับบิดาและมารดาของเธอ หลังจากที่ทั้งคู่เริ่มห่างกัน เพราะอีกฝ่ายต้องไปทำงานต่างประเทศ ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป แก้วเริ่มไปสนิทสนมกับเพื่อนผู้หญิงที่ทำงานที่เดียวกันมากขึ้น และก่อเกิดเป็นความรัก เมื่อแก้วกลับมาถึงประเทศไทยประกอบกับเวลาของการจัดงานพิธีสมรสก็ใกล้เข้ามาทุกที แก้วจึงตัดสินใจบอกเลิกกับดาว และขอให้ไม่มีงานแต่งอีกต่อไป

ดาว :    แก้ว ทำไมคุณถึงทำอย่างนี้ รู้ไหมว่าดาวต้องเสียใจแค่ไหน
แก้ว :    ผมต้องขอโทษด้วยจริง ๆ ผมไม่อยากแต่งงานกับคุณแล้ว ผมขอโทษนะ เราเลิกกันเถอะ
ดาว :    คุณจะพูดง่าย ๆ อย่างนี้ไม่ได้ คุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น คุณต้องแต่งงานกับดาว คุณสัญญาไว้แล้ว
แก้ว :    จะให้ผมรับผิดชอบอะไร เราแค่หมั้นกัน และเราก็เลิกกันเท่านั้นเอง
ดาว :    ไม่รู้ละคุณต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น
แก้ว :    ไม่มีทาง คุณไปแจ้งความเอาเองละกัน และคุณต้องคืนแหวนหมั้นกับสินสอดให้ผมด้วย

Q: เอาล่ะครับ เกิดเรื่องขึ้นแล้ว แก้ว ไม่ยอมสมรสตามสัญญาที่ให้ไว้ และยังบอกให้ดาวคืนทั้งของหมั้นและสินสอดอีกด้วย ส่วนดาวจะบังคับให้แก้วสมรสกับตนเองจะสามารถทำได้หรือไม่ไปติดตามกันครับ
A: ตามอุทาหรณ์จะเห็นได้ว่าแก้วเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมทำการสมรสกับดาวเอง ของหมั้นซึ่งกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของดาวทันทีเมื่อได้มีการส่งมอบ อีกทั้งสินสอดเองก็เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาของฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่ดาวยอมสมรสกับตนเอง เมื่อเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่มีการสมรสเกิดขึ้น ก็ไม่ได้เกิดเพราะฝ่ายหญิง ดังนั้นแก้วไม่สามารถเรียกคืนของหมั้นและสินสอดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1437 ส่วนดาวก็ไม่สามารถบังคับให้สมรสตามมาตรา 1438 ได้เช่นกัน     ความไม่มั่นคงทางจิตใจเป็นเหตุของการกระทำให้เกิดความผิดหวัง เสียใจและเสียทรัพย์อีกด้วย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1437   การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง สินสอด เป็นทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณีเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุสําคัญอันเกิดแก่หญิงหรือโดยมีพฤติการณ์ซึ่งฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ ทําให้ชายไม่สมควรหรือไม่อาจสมรสกับหญิงนั้น ฝ่ายชายเรียกสินสอดคืนได้ ถ้าจะต้องคืนของหมั้นหรือสินสอดตามหมวดนี้ให้นําบทบัญญัติมาตรา 412 ถึง มาตรา 418 แห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา 1438   การหมั้นไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้ศาลบังคับให้สมรสได้ถ้าได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับในเมื่อผิดสัญญาหมั้น ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ

คำคม
กฎหมายไม่สามารถบังคับจิตใจให้ไม่กระทำหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้  
-นิติธัช-