กลุ่มจีพีเอสซี จับมือ ส.อ.ท. มอบกล่องห่วงใย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จ.ระยอง-จ.ชลบุรี

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือ ส.อ.ท. มอบกล่องห่วงใย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จ.ระยอง-จ.ชลบุรี

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือ ส.อ.ท. มอบกล่องห่วงใยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จ.ระยอง-จ.ชลบุรี

สมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. สนับสนุนกล่องห่วงใย (Care Box) จำนวน 500 กล่อง มูลค่าทั้งสิ้น 444,000 บาท มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวในศูนย์แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) และผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

กลุ่มจีพีเอสซี จับมือ ส.อ.ท. มอบกล่องห่วงใย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จ.ระยอง-จ.ชลบุรี