เช็กจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อ กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดได้

เช็กจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อ กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดได้

จากการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อของ ศบค. ในแต่ละวันเรียกได้ว่าจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ประสบปัญหาภาวะขาดแคลนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย

โดยรายงานของศบค.อัพเดต วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เผยว่ามียอดผู้ติดเชื้อรวม 6,166 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 6,082 ราย ผู้ป่วยสะสม 260,370 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ในหลายจังหวัดเริ่มทำโครงการรับผู้ป่วยกลับไปรักษาที่บ้านเกิดหรือภูมิลำเนาได้ วันนี้ MiX Magazine จึงได้รวบรวมจังหวัดที่พร้อมรับผู้ติดเชื้อ กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดหรือภูมิลำเนาได้ จะมีกี่จังหวัดมาเช็กข้อมูลกันได้เลย

 

เช็กจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อ กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดได้