เยาวชน-คนทำงาน พร้อมฉีดวัคซีนไหม?

เยาวชน-คนทำงาน พร้อมฉีดวัคซีนไหม?

ถึงคิวแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี 

จาก  Facebook แฟนเพจ "หมอพร้อม" เปิดเผยว่า จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน Line และ Application "หมอพร้อม" เริ่ม 31 พ.ค. นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังสามารถจองฉีดวัคซีนผ่านช่องทางของ อสม./รพ.สต./รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา รวมถึงช่องทางอื่นๆ/Walk-in ตามประกาศของจังหวัด

เยาวชน-คนทำงาน พร้อมฉีดวัคซีนไหม? เปิดลงทะเบียน 31 พ.ค. นี้