ผลสำรวจอโกด้าชี้ ผู้คนตั้งใจที่จะใช้เวลากับคนที่รัก และทำสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากขึ้นในปี 2021

ผลสำรวจอโกด้าชี้ ผู้คนตั้งใจที่จะใช้เวลากับคนที่รัก และทำสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากขึ้นในปี 2021

ผลสำรวจอโกด้าชี้ ผู้คนตั้งใจที่จะใช้เวลากับคนที่รัก และทำสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากขึ้นในปี 2021

      จากการสำรวจ ‘สิ่งสำคัญในปี 2021’ (What Matters 2021) ทั่วโลกของ อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการเดินทางท่องเที่ยวระดับโลก (http://www.agoda.com/?site_id=1811392) พบว่า ปี 2021 จะเป็นปีที่ผู้คนให้ความสำคัญกับคนที่รัก และการสร้างความแตกต่างมากขึ้น โดยการใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่ผู้คนตั้งใจที่จะทำมากที่สุด (1 ใน 3) ตามมาด้วยการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัด (24%) และการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่าง (21%)

     สิ่งที่น่าสนใจจากผลการสำรวจนี้คือ การท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัดเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 55 ปีขึ้นไปตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ส่วนการใช้เวลาที่มีค่ากับครอบครัวและเพื่อนเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 25-54 ปีตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ขณะเดียวกันการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 18-24 ปีตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

     นอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า การวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้น การไปท่องเที่ยวแบบไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าให้บ่อยขึ้น และการเลือกท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ 3 อันดับแรกที่ผู้คนทั่วโลกมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุดในปีนี้

     นายทิม ฮิวจ์ส, รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร, อโกด้า กล่าวว่า “ปี 2020 เป็นปีแห่งการต่อสู้ และการทำให้ดีที่สุดเพื่อความอยู่รอด ถึงแม้บททดสอบที่ผ่านมาจะหนักหนา แต่ผลการสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า ในปีนี้ผู้คนทั่วโลกตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ ๆ อย่างมีความหมาย รวมถึงใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อน สุดท้ายแล้วผู้คนก็จะต้องออกเดินทางท่องเที่ยวเหมือนเคย เนื่องจากความปรารถนาในเรื่องนี้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดได้”

     “ที่อโกด้า เราเชื่อมั่นในอนาคตของการเดินทางท่องเที่ยว เพราะจากการสำรวจของเราพบว่า การเดินทางท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้คนตั้งตารอมากที่สุดในปี 2021 ยิ่งไปกว่านั้น นักเดินทางก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่สร้างความแตกต่าง ออกไปเที่ยวกับคนสำคัญ เที่ยวแบบไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านาน ๆ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเมื่อเดินทางท่องเที่ยว”

ภาพรวมผลการสำรวจ

สิ่งที่ผู้คนตั้งใจที่จะทำมากที่สุดในปี 2021:

     - การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จากสหราชอาณาจักร ไทย สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และจีนตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

     - การเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัดคือสิ่งที่ชาวสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

     - การทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่ชาวอินโดนีเซีย ไต้หวัน และเวียดนามตั้งใจที่จะทำมากที่สุด

     - การได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น อยู่ในอันดับ 2 และ 3 สำหรับชาวไทย และญี่ปุ่นตามลำดับ

     - การหยุดทำงานทางไกล และ/หรือกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ คือสิ่งที่ชาวฟิลิปปินส์ (9%) เวียดนาม (7%) และอินโดนีเซีย (7%) ตั้งตารอมากที่สุด ขณะที่ชาวจีน (1.2%) ญี่ปุ่น (1.5%) และสหราชอาณาจักร (2%) ตั้งตารอน้อยที่สุด

     - การชมการแสดงสด การแข่งขันกีฬา หรืองานอีเว้นท์ขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้คนตั้งตารอน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 แต่ชาวสหรัฐอเมริกา (8%) สหราชอาณาจักร (8%) และญี่ปุ่น (7%) มีแนวโน้มที่จะตั้งตารอมากกว่าผู้คนชาติอื่นที่สุด

ตามกลุ่มอายุ

     - การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้นเป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 25-34, 35-44 และ 45-54 ปี ตั้งใจจะทำมากที่สุด ส่วนการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่างเป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 18-24 ปี ตั้งใจจะทำมากที่สุด ขณะที่ “การเดินทางท่องเที่ยวได้แบบไม่มีข้อจำกัด” เป็นสิ่งที่กลุ่มคนอายุ 55 ขึ้นไปตั้งใจทจะทำมากที่สุด

     - การได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ และทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น อยู่ในอันดับ 3 สำหรับกลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป

การเดินทางท่องเที่ยว:

     - การเดินทางกับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่คนเกือบทุกชาติมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุด ยกเว้นชาวสหราชอาณาจักรและไต้หวันที่มุ่งมั่นจะเดินทางแบบไม่ต้องวางแผนให้บ่อยขึ้นมากที่สุด ส่วนชาวญี่ปุ่นก็มุ่งมั่นที่จะเดินทางแบบไม่รีบร้อนมากที่สุด เพื่อใช้เวลากับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่มากขึ้น

     - การเดินทางแบบไม่รีบร้อน อยู่ในอันดับ 2 สำหรับชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย

     - การเลือกท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น อยู่ในอันดับ 2 สำหรับชาวเวียดนาม เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย

     - การไปเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไป คือสิ่งที่ชาวอินโดนีเซีย (16%) ไทย (14%) และญี่ปุ่น (13%) มุ่งมั่นที่จะทำมากกว่าผู้คนชาติอื่นที่สุด

ตามกลุ่มอายุ

     - การเดินทางกับคนที่รักมากขึ้น เป็นสิ่งที่คนทุกกลุ่มอายุมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุด

     - การเลือกท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น อยู่ในอันดับ 2 สำหรับกลุ่มคนอายุ 25-34, 35-44 และ 45-54 ปี

     - การเดินทางแบบไม่รีบร้อน อยู่ในอันดับ 2 สำหรับกลุ่มคนอายุ 55 ปีขึ้นไป

     - การเดินทางแบบไม่ต้องคิดวางแผนให้บ่อยขึ้น อยู่ในอันดับ 2 สำหรับกลุ่มคนอายุ 18-24 ปี อันดับ 3 สำหรับกลุ่มคนอายุ 24-34, 35-44, และ 55+ ปี และอันดับ 4 สำหรับกลุ่มคนอายุ 45-54 ปี

ประเทศไทย

     - การใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักมากขึ้น (38%) เป็นสิ่งที่ชาวไทยตั้งใจที่จะทำมากที่สุด ตามมาด้วยการได้ออกไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและทำกิจกรรมกลางแจ้งสนุก ๆ มากขึ้น (22%) และการทำสิ่งที่สำคัญ/สิ่งที่สร้างความแตกต่าง (17%)

     - ในด้านการเดินทางท่องเที่ยว การเดินทางกับครอบครัวและเพื่อนให้มากขึ้น (43%) คือสิ่งที่ชาวไทยมุ่งมั่นที่จะทำมากที่สุด ถัดมาคือ การท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น (22%) และการไปเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไป (14%)

 

ผลสำรวจอโกด้าชี้ ผู้คนตั้งใจที่จะใช้เวลากับคนที่รัก และทำสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากขึ้นในปี 2021