อมตะรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

อมตะรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

อมตะรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

      คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2563 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมอบให้แก่องค์กรสมาชิกที่ได้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอันประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการรวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

อมตะรับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน