Law in Life : กลลวง โกงตราชั่ง | Issue 162 : MiX Magazine It's man man's world!
Law in Life : กลลวง โกงตราชั่ง | Issue 162

สมควร อดีตหนุ่มโรงงานแห่งหนึ่ง เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 เป็นเหตุให้เขาต้องตกงาน ประกอบกับเขามีความประพฤติไม่ค่อยดีนัก ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานและนายจ้าง จึงถูกเลิกจ้างเป็นกลุ่มแรก ๆ ทำให้ต้องหางานใหม่ทำ แต่เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าในขณะนี้ กิจการต่างปิดตัวไปจำนวนมาก คนตกงานต้องดิ้นรนหาทางทำมาหากินกันอย่างหนัก ไม่เว้นแม้แต่สมควรเองก็ตาม เขาจึงตัดสินใจไปรับทุเรียนมาขาย แต่ด้วยความไม่ซื่อตรงชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอ จึงคิดดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง ทำให้เครื่องชั่งดังกล่าวของเขามีน้ำหนักผิดปกติเกินไปหนึ่งกิโลกรัม

สมควร : ทุเรียนครับ ทุเรียน เนื้อดีแก่จัดครับ กิโลกรัมละ 150 บาท ถูกที่สุดในย่านนี้แล้วครับ
คนซื้อ : เอาให้สองลูกนะคะ
สมควร : ทุเรียนสองลูก 6 กิโลกรัมพอดีครับ เป็น 900 บาทครับ
คนซื้อ : ลูกขนาดนี้ไม่น่าถึง 6 กิโลกรัมนะคุณ
สมควร : ก็ดูสิครับผมชั่งให้ดูจะ ๆ เลยคุณก็เห็น

คนซื้อก็ต้องจำใจจ่ายเงินไปและหลังจากนั้นจึงแจ้งร้องเรียนไปที่ 1569 ทางกรมการค้าภายในจึงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ปรากฏว่าเครื่องชั่งของสมควรมีการดัดแปลงแก้ไขโดยมีน้ำหนักมากกว่าปกติถึง 1 กิโลกรัม

เอาล่ะสิครับ กรณีดังกล่าวของสมควรจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร จากข้อเท็จจริงดังกล่าวการกระทำของสมควรได้นำการดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่ง ทำให้เครื่องชั่งดังกล่าวของเขามีน้ำหนักผิดปกติไปจากความเป็นจริงเกินไปถึง 1 กิโลกรัม เขาจึงมีความผิดฐานดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งทำให้เครื่องชั่งแสดงน้ำหนักเกินอัตรา ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มาตรา 75/1 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

เห็นไหมล่ะครับว่า การคิดคดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ในขณะนี้ทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากภัยของโรคระบาดโควิด-19 ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมากขึ้นอยู่แล้ว สมควรยังจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีกเขาจึงได้รับผลร้าย อาจจะต้องติดคุกและถูกปรับอีกเป็นแสนก็ได้


พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด 2542
มาตรา 75/1 ผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดหรือโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องชั่วตวงวัดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือกระทำด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรา 26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินสองแสนแปดหมื่นบาท

ผู้รักษากฎหมายอาจจะไม่สามารถสร้างความสุขได้โดยตรง แต่ต้องสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้ : นิติธัช