Law in Life : ธุรกิจบาป ขอทานปลอม | Issue 161 : MiX Magazine It's man man's world!
Law in Life : ธุรกิจบาป ขอทานปลอม | Issue 161

นพดล ชายผู้ไม่เคยให้ตัวเองยากลำบากมาตั้งแต่เล็กจนโต ไม่รู้จักการให้ความเสียสละ รักแต่ความสุขสบาย โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นการเห็นแก่ตัว และเอารัดเอาเปรียบใครหรือไม่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูง ใช้ความเจ้าเล่ห์จนเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน แต่ของเก๊ย่อมไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกับความดีความงามตกไปอยู่ที่ใดก็เจริญงอกงาม ในที่สุดเขาก็ถูกไล่ออกจากงาน แทนที่เขาจะรู้สึกสำนึกแต่กลับโทษคนอื่นและไม่กลับเนื้อกลับตัว จึงคิดแผนการเพื่อให้ตนเองสุขสบายต่อไป ด้วยการตัดสินใจจะแกล้งสวมแว่นตาดำถือไม้เท้าทำเป็นคนตาบอดและขอทาน

เขาขับรถตระเวนดูทำเลตามวัดที่มีคนเข้ามาทำบุญทำทานจำนวนมาก เมื่อเห็นวัดหนึ่งน่าจะทำให้เขาสามารถเข้าไปขอทานและสร้างรายได้ให้แก่เขา จึงแต่งตัวทำเป็นคนพิการตาบอด เมื่อคนเห็นก็เกิดความสงสาร จึงให้ทานจำนวนมาก นานวันเข้าเขาจึงรู้สึกว่าการแกล้งหลอกลวงชาวบ้านทำให้ได้เงินมาง่าย ๆ และจำนวนมากกว่าที่เขาเคยทำงานมากก่อนเสียอีก แต่ความลับไม่มีในโลก ในที่สุดก็มีคนเห็นและจับได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ได้พิการ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับเขา

เจ้าหน้าที่ตำรวจ : คุณไม่ได้พิการนี่ ไหนลองถอดแว่นออกมาซิ มีคนแจ้งว่าคุณแกล้งเป็นคนพิการตาบอดมาขอทานที่นี่อยู่นานแล้ว คุณรู้ไหมว่าการกระทำของคุณมีความผิด
นพดล : มีความผิดอะไร เขาเต็มใจให้ผมเอง คุณตำรวจอย่ามายุ่งกับผมเลยกลับไปซะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ : ม่ได้หรอกครับ คุณมีความผิดผมจะต้องดำเนินคดีกับคุณ

เอาล่ะสิครับ กรณีดังกล่าวของนพดลการกระทำของเขาจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรครับ

จากข้อเท็จจริงการกระทำของนพดล ด้วยการแกล้งเป็นคนพิการตาบอดและไปขอทานเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง เมื่อมีคนหลงเชื่อสงสารด้วยการหลอกลวงของเขาจึงให้ทาน เขาจึงได้ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอก การกระทำของนพดลจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 341 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้นพดลยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย


ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทำให้ผู้หลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
มาตรา 13 ห้ามบุคคลใดทำการขอทาน การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขอทาน
(1) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความหรือการแสดงกิริยาอาการใด
(2) การกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หน้าที่ความรับผิดชอบและความเสียสละต่อสังคมจะขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพอยู่เสมอ นิติธัช