เตรียมเลือกตั้ง : MiX Magazine Digital Content
เตรียมเลือกตั้ง

ตอนนี้ทุกคนคงทราบดีแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้มี ส.ส. จำนวน 500 คน มาจากระบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คน และ ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 150 คน
ส.ส. ในแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 350 คน ได้จากผู้ได้รับเลือกคะแนนสูงสุดโดย ส.ส. 1 คน ต่อเขตเลือกตั้ง 1 เขต ที่มีการแบ่งเขตทั่วประเทศจำนวน 350 เขต
ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 150 คนได้มาจากพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนปิดการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับระบบแบ่งเขตและ ส.ส. ทั้งสองแบบ จะมีการลงคะแนนในบัตรเดียวกัน อีกทั้ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ จะมีการคำนวนจากคะแนนที่ประชาชนลงคะแนนของผู้สมัครทุกคนทุกเขตของทุกพรรค เพื่อหาผู้ได้รับเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค พรรคการเมืองที่ได้จำนวน ส.ส. ไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อ นายกรัฐมนตรี
จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน มาจากการเลือกของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นตัวแปรต่อผลการเลือกตั้งที่จะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จำนวน ส.ส. ของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกจำนวนมากอาจจะไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้นะครับ หากไม่ได้รับเลือกเกิน 375 เสียง บอกแล้วไงครับว่าตัวแปรสำคัญในการเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาลไปอยู่ในมือของ ส.ว. จำนวน 250 คนก็ว่าได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ส.ว. ไม่มีส่วนร่วมเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งถูกขยายจากเวลา จากเวลา 08.00–15.00 น. เป็นเวลา 08.00–17.00 น. ด้วยนะครับ แต่ใครติดธุระในวันนั้นสามารถมาลงคะแนนล่วงหน้าได้ ด้วยการขอยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม–19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ect.go.th 
อีกไม่นานคงจะทราบว่าใครจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น ส.ส. และนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลใหม่จะมีหน้าตาอย่างไร
ฉบับหน้าผมจะเขียนถึง ใครบ้างมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใครบ้างมีสิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งใครถูกยกเว้นไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อเราไม่มีชื่ออยู่ ในบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเห็นชื่อแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาอยู่บ้านของเราจะต้องทำอย่างไร พบกันฉบับหน้าครับ 

TEXT : นิติธัช