EDITOR’S PAGE

EDITOR’S PAGE

อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการในชีวิตระหว่างสุขภาพที่ดีกับเงินตรา บางคนอาจบอกว่าในช่วงเวลาที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็คงโหยหาเงินตรา แต่สำหรับคนที่สูญเสียสุขภาพที่ดีไปแล้ว เงินหรือทรัพย์สินที่หาได้ อาจจะมีความสำคัญเพียงเพื่อใช้ในการเรียกสุขภาพในความทรงจำที่ดีกลับมาเท่านั้น ตามพุทธศาสนสุภาษิต ได้กล่าวไว้ว่า อโรคยา ปรมา ลาภา ซึ่งหมายความว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ นับเป็นสัจจธรรมอย่างแน่แท้

วันนี้คนส่วนใหญ่ซึ่งหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพซึ่งจะเห็นได้กับการกินอยู่ รวมไปถึงการออกกำลังกายเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยความสำคัญเน้นไปที่ร่างกายที่ดีมากกว่าจิตใจที่ดี อีกทั้งวันนี้เราเองไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทำร้ายโดยธรรมชาติไปได้ เอาแค่เรื่องโลกร้อนด้วยสาเหตุจากภาวะเรือนกระจก จนวันนี้ประเทศไทยถูกประกาศว่ามีรังสี UV. ขั้น 12 ซึ่งถือว่าอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ด้วยกฎแห่งธรรมชาติ เมื่อใดที่ธรรมชาติขาดสมดุล (Balance) และถูกทำร้ายก็พร้อมจะกลับมาตอบโต้มวลมนุษย์อย่างสาสมได้เสมอเช่นกัน

ถ้าวันนี้เราจะให้ความสำคัญร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีไม่ให้ป่วย แต่กลับกันจิตใจกลับเป็นผู้ป่วยจนสามารถทำร้ายธรรมชาติ รวมไปถึงมนุษย์ด้วยกันเองได้แล้ว จะเห็นได้ว่าการรักษาทางใจนั้นยากกว่าทางกายนัก ต้องอาศัยเวลาขัดเกลาอย่างมีปัญญา เมื่อทบทวนให้ดีอย่างมีสติแล้วนั้น ก็จะพบมิติแห่งความสว่างทางจิตใจได้ และเมื่อสามารถขจัดปัดเป่าเศษผงหมอกควันที่ปกคลุมอยู่ในจิตใจออกไปได้ก็จะเป็นสุข

อย่าปล่อยให้ลาภยศสรรเสริญมาทำให้ใจไม่เป็นสุข เพราะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ล้วนอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือครับ

EDITOR’S PAGE, ชโลทร ศิวารัตน์